На главнуюВыпуски журнала → Альма-матер для справжніх українських банкірів

Альма-матер для справжніх українських банкірів

Головна унікальність Університету банківської справи НБУ на ринку освітніх послуг полягає в чіткій і ґрунтовній профільній орієнтації. До цього спонукає саме те, що УБС НБУ – ВНЗ Національного банку. В Університеті налагоджено безперервний процес організації практичних занять для студентів, які проводяться з першого курсу паралельно з теоретичним навчанням. УБС став першим в Україні вишем, в якому створені навчально­тренувальні банки та бухгалтерії, а також студентська кредитна спілка «Галичина».

Окрім того, фахівці УБС ініціювали створення науково­виробничого комплексу «Західбанк­осві­та», завдяки якому у співпраці з різними навчальними закладами від­­­пра­­цьо­ву­єть­ся модель ступеневої підготовки спеціалістів для банківської системи України «Школа–технікум–інститут». Така співпраця поширює фінансову грамотність у школах.

Ще одна відмінність УБС НБУ – інноваційність. В Університеті є багато речей, які фахівці вишу зробили вперше в Україні – УБС перший в Україні ВНЗ економічного профілю, сертифікований за міжнародними стандартами системи управління якістю ISO 9001: 2000, ініціював створення першого в Україні науково­навчального комплексу «Економосвіта», мета якого – забез­печення інтеграції академічної наук­и в навчальний процес, першим розробив магістерську програму з корпоративного управління, першим випустив підручник з «Корпоративної соціальної відповідальності», а також розробив спеціальний навчальний курс і професійний стандарт першої обов’­яз­кової кваліфікаційної характеристики менеджера з КСВ. УБС – єдиний в Україні внз, з яким співпрацює Міжнародна фінансова корпо­рація. Сьогодні Університет НБУ у рамках проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP) працює над першим в державі проектом з поширення фінансової грамотності в Україні тощо.

В Університеті створено усі умови для здобуття перфектних знань і навичок з фінансово­кредитного профілю. До послуг студентів – відмінна матеріально­технічна база, авторитетні лектори, науково­педагогічні працівники, сучасні програми навчання, а також спорт і дозвілля. Команда УБС розуміє, що справжній фахівець повинен бути всесторонньо розвиненою людиною. Серед студентів УБС чимало майстрів спорту, переможців різноманітних конкурсів, міжнародних та укра­їнських спортивних змагань.

Завдяки плідній міжнародній співпраці з більш ніж 40 вишами, банківськими установами та консалтинговими фірмами Білорусі, Болгарії, Великої Британії, Іспанії, Латвії, Німеччини, Польщі, Росії, Чехії, Швейцарії, Японії науково­педагогічні працівники, аспіранти та студенти УБС мають можливість брати участь у міжнародних науково­освітніх проектах і грантах, стажуватися та проходити практику за кордоном.

Безсумнівною перевагою Університету на ринку освітніх послуг є й те, що УБС НБУ входить до мережі університетів Чорноморського регіону (BSUN), є членом Великої хартії університетів (Італія), Глобального договору ООН та Міжнародної асоціації університетів (Париж).

Профільність Університету сприяє тому, що ВНЗ послідовно набуває ознак навчально­наукового інноваційного центру На­цбанку України. Науково­дослідні теми, розроблені науковцями Університету, впроваджуються в діяльності НБУ та інших фінансово­кредитних установ.

Родзинкою УБС НБУ є близька спорідненість, дружні партнерські відносини з фінансово­кредитними установами України в формуванні банківських кадрів – банківські працівники не лише допомагають дізна­ти­ся, яка саме сьогодні спеціальність у фаворі на певному етапі та надають пропозиції щодо обсягів прийому, а й постійно приймають участь у читанні лекцій, проведенні тренінгів, семінарів, круглих столів, диспутів, навчально­освітніх, навчально­виховних та інших інформаційно­освітніх заходах Університету: «Кращий за професією», «Молоді та здібні», «Ярмарок працевлаштування», «Кар’єра та освіта», «Ерудит», «Студентська інновація», «Ярмарок ідей» тощо. Але виш на цьому не зупиняється – започатковано роботу зі створення нового типу освітньої установи електронно розподіленого університету – мережевого вищого навчального закладу – єдиного комп­лексу, що реалізує освітні прог­рами з використанням електронних технологій, а також його відокремлені підрозділи, які є точками доступу до освітніх ресурсів, що пов’язані в одній корпоративній мережі і реалізують освітні програми на підставі єдиного інформаційного освітнього середовища.

 

 

СЛОВО БАНКІРАМ

 


Валентина ОНІЩЕНКО, начальни­к філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк»:– Сучасна банківська система гостро потребує працівників, які володіють якісними знаннями, сучасними технологіями, вмінням грамотно вирішувати поставлені завдання. Саме такий рівень освіти та розвитку особистості забезпечує Університет банківської справи НБУ.

 


Ощадбанк з відкритими обіймами прий­має на роботу випускників Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ, які сьогодні складають переважну більшість співробітників банку. Ми переконались, що рівень знань випускників ЧІБС гарантує їхню готовність до реальної практичної роботи на будь-яких ділянках банківської справи.

 


 

Сергій БОЙКО, директор Львівської обласної дирекції  ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»:– Якби я здобував освіту у ЛІБС, мені не потрібно було б ще тричі вчитися. Студенти цього вишу вирізняються знаннями та амбіціями. Кожен з них хоч і починає з посади касира, але дуже швидко просувається по кар’єрних сходинках вгору. У наc кожен третій працівник – випускник ЛІБС.

 


 


Володимир КАЧУК, начальник Управління НБУ в Харківській області:– Україна – держава, що відкрита для інновацій та співпраці. Ми – частина світового економічного і наукового простору. До нас приїздять фахівці з багатьох країн, але й наші спеціалі­с­ти стають дедалі авторитетнішими у світі. І цьому, безперечно, сприяє невпинна праця освіт­ніх зак­ладів. Робо­та Університету бан­ківської справи НБУ є взірцевою: він готує справжніх про­фе­сі­о­на­лів, що віддають усі сили для роз­витку банківської системи України і про­цвітання країни взагалі. На моє глибоке переконання, ХІБС УБС НБУ – професійний, сучасний і перспективний інститут, який впевнено тримає марку одного з провідних навчаль­них закладів Харківського ре­­гіону.

 


 


Олександр ФЕДОСЄЄВ, директор Харківської обласної дирекції  ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»:– Дуже приємно, що викладацький колектив Університету робить усе, щоб максимально наблизити навчальний процес до реальної робочої дійсності. І якщо раніше ми вагалися, випускникам якого ВНЗ (переважно, вишів-гігантів – ХНУ ім. Каразіна, НТУ ХПІ тощо) надати перевагу, то нині пальму першості безумовно отримує ХІБС УБС НБУ.

 


 


Олександр ДЕНИСЕНКО, заступник Голови Правління, начальник адміністративного департаменту АКІБ «УкрСиббанк»:– З усіх випускників, що приходять до нас із різних вишів, випускники ХІБС УБС НБУ – найбільш здібні і адекватні. Вони дуже швидко входять у курс справ, добре орієнтуються в будь-якій ситуації. Тому ми завжди охоче підтримуємо студентів ХІБС – для найздібніших ми запровадили іменні стипендії від нашого банку, із задоволенням запрошуємо їх на практику. Підтримуємо студентів для того, щоб потім забрати їх до себе.

 


 


Наталія КОРЖ, в. о. директора департаменту управління персоналом Львівської філії ПАТ «Кредобанк»:


 


– Наш банк періодично організовує та проводить навчально-ознайомчу, виробничу та переддипломну практики для студентів вишів м. Львова. Серед них значною мірою вирізняються студенти УБС НБУ, зокрема ЛІБС.
Відносини Кредобанку з ЛІБС УБС НБУ характеризуються довготривалою та плідною співпрацею. Так, від початку 2011 року 36 кращих студентів цього вишу вже пройшли у нас практику, а до кінця року заявки на проходження переддипломної практики подало ще близько 40 студентів.


Крім того, у Кредобанку працюють кращі випускники ЛІБС. Це Марія Яремчук, Максим Ващук, Оксана Войтович, Наталія Медуна, Віра Музика та інші. Вони всі свої вміння та навички вкладають в розвиток ПАТ «Кредобанк», успішно керуючи підпорядкованими підрозділами. Студентам УБС НБУ не страшно довірити відповідальні ланки роботи!

 


 

Богданна РЯБЕНКО, начальник управління кадрів банку «Хрещатик»:– Мені як HR-менеджеру банку подобається особлива організованість студентів Університету банківської справи НБУ. Їхню позицію відзначає цілеспрямованість, прагнення до пізнання і глибокого вивчення банківської справи. Цілком очевидно, що таку чіткість в організації роботи студентів закладають під час навчання, виховуючи працелюбність, допитливість, небайдужість. Я впевнена, що у цих студентів гарні викладачі, які вкладають у молодих людей знання і прагнення до праці і пізнання. Безумовно, багато що залежить і від змісту навчальних програм, які в Університеті вдало поєднують теоретичні вміння з практичними на­вич­ками.
Сьогодні у банку «Хрещатик» працюють більше ніж 25 випускників УБС НБУ. Студенти Університету банків­ської справи добре розуміються у багатьох аспектах банківської справи, знають від «А» до «Я», чим займається фінансова установа. А ми спостерігаємо за ними, відмічаємо найкращих, яких згодом запрошуємо на роботу.

 


 


Лідія БРАТКІВ, випускниця  ЛІБС УБС НБУ, начальник  відділу управління персоналом банку «Львів»:– 2003 року, після закінчення ЛІБС та отримання диплома, мене вже чекала моя перша робота! І це завдяки «торгам» на Ярмарку працевлаштування, який здавна проводять у нашому виші. Цей захід – дійсно сублімація справжньої співпраці банкірів з нашим вишем. Тепер я можу повноцінно оцінити важливість такої справи. Бо тоді, 2003-го, усе здавалося досяжним, безперешкодним, і заходи, які організовувались в інституті, ми, студенти, приймали як належне і звичне явище. Та й за час навчання ми звикли бачити банкірів на всіх наших заходах.

 

 

pdf-версія

 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка