На главнуюВыпуски журнала → КРЕДОБАНК — надійний та прозорий банк

КРЕДОБАНК — надійний та прозорий банк

Іване Михайловичу, як ви оцінуєте перемогу банку в такій номінації?
— Для нас є важливим отримати перемогу в номінації «Банк з високим рівнем відкритості та прозорості біз­несу», адже гідні банки-переможці в цьому конкур­сі визначаються завдяки опитуванню безпосередньо серед банківських та фінансових установ, страхових ор­ганізацій та їх партнерів. Номінація, у якій банк отри­мав визнання, повністю відповідає принципам ведення бізнесу КРЕДОБАНКу.


У чому саме проявляється на практиці прозорість ведення бізнесу КРЕДОБАНКу?
— Ми максимально прозорі для громадськості з питань фінансових показників діяльності, організацій­них змін та стратегічних планів розвитку банку. До речі, КРЕДОБАНК одним із перших українських бан­ків почав проходити міжнародний аудит ще у середині 1990-х років.
У зовнішніх комунікаціях ми прагнемо максимально вичерпно, доступно та цікаво представити своїм партнерам та клієнтам результати нашої роботи. Але при цьому хочу підкреслити, що ми в КРЕДОБАНКу беззастережно дотримуємося принципів банківської та комерційної таємниці у роботі з нашими клієнтами, і тому обрана нами політика відкритості в жодному разі не несе їм загроз.

 
Як саме сьогодні у КРЕДОБАНКу складаються відносини з роздрібними та корпоративними клі­єн­тами? Яке місце займає Ваш банк в банківський си­стемі України?
— КРЕДОБАНК стабільно входить у тридцятку най­більших банків України — в банківському секторі КРЕДОБАНК займає 20-те місце за величиною кош­тів, залучених від фізичних осіб, 29-те — за обсягом кредитного портфелю та 17-те — за величиною статутного капіталу серед 187 банків країни.
Незважаючи на складну макроекономічну ситуацію, КРЕДОБАНК з початку року істотно збільшив свою клієнтську базу, на даний час клієнтами КРЕДОБАНКу є близько 340 тис. приватних клієнтів та 34 тис. корпоративних клієнтів.
Активно працюючи з коштами населення, ми особливу увагу приділяємо підтримці належного рівня ліквідності нашого банку. За рахунок цього КРЕДОБАНК навіть під час загострення фінансової кризи беззастережно виконував свої зобов’язання перед клієнтами, вчасно повертав депозити та проводив платежі на протязі одного дня.

 
На відміну від багатьох інших банків, КРЕДОБАНК не використовував рефінансування НБУ у тяжкі періоди кризи. Чи означає це, що банк залучав підтримку з боку свого іноземного інвестора?
— Так, наш стратегічний акціонер — потужний і най­більший польський банк з 90-літньою банківською іс­то­рією PKO Bаnk Polski SA — неодноразово підтри­му­вав КРЕДОБАНК фінансовими ресурсами протягом 2008-2009 років у формі внесків у капітал і кре­дит­них ліній. Наприклад, у червні цього року бу­ло завершено збільшення статутного капіталу банку майже втри­чі — на суму 1024 млн грн. А наприкінці листопада ми залучили 20 млн доларів США на умовах субор­ди­нованого боргу від польського власника строком на 8 років. І ці кошти вже враховано до капіталу банку.

 
Чи намічаються в КРЕДОБАНКу якісь реорганізаційні зміни в сучасних умовах?
— Так, в КРЕДОБАНКу розпочався процес центра­лі­зації інформаційної та облікової системи, одним з елементів якої є реорганізація частини філій банку у від­ділення. Така реорганізація означає оптимізацію внутрішньої структури банку та спрощення системи управління, іншими словами, наші працівники стануть ближчими до клієнтів і майже весь свій робочий час зможуть присвятити роботі з ними.

 
Які цікаві депозитні продукти пропонує сьогодні КРЕДОБАНК, які їх переваги?
— Сьогодні КРЕДОБАНК є однією з найпотужніших фінансових установ Західного регіону України і пропонує широкий спектр банківських продуктів та послуг як населенню, так і корпоративним клієнтам. Серед них — короткостроковий депозит «Тижневий», а також ак­цій­ний депозит до Різдвяних свят «Аванс» строком на 3 мі­сяці, по якому авансова виплата процентів здій­с­ню­­єть­ся на наступний банківський день після да­ти розміщення коштів. Для молодих людей, знаних на інформаційних технологіях, буде цікавим те, що КРЕДОБАНК може запропонувати дистанційні канали до­ступу до своїх рахунків через систему Іnternet-банкінгу «KredoDirect» або, за допомогою мобільного телефону, послугу SMS-банкінгу «Моbinform».

Інтерв’ю записав Ростислав ІВАНЧУК

 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка