На главнуюВыпуски журнала → Наука+практика=формула успіху

Наука+практика=формула успіху

Київську філію утворено в 2002 р. на базі Київського навчально-консультаційного пункту ЛБІ НБУ, який функціонував у столиці з 1963 року. Нині вона готує фахівців з двох спеціальностей — «Банківська справа» та «Фінанси». Особливістю закладу є те, що більшість студентів навчається за направленням певного банку; вуз працює безпосередньо з фінансовими установами, саме на основі їхніх запитів і складаються навчальні плани.

Найбільше студентів Київської філії працюють у Національному банку України. Друге місце за кількістю направлених на навчання працівників посідає Ощадбанк. Цікаву статистику щодо контингенту студентів відображає діаграма.

У лютому в Київській філії Львівського банківського інституту відбулася Друга наукова конференція студентів-заочників, присвячена десятій річниці проведення в Україні грошової реформи. За словами директора філії Тетяни Гірченко, проведення наукових заходів тут стало вже традицією. Регулярно відбуваються міжнародні конференції, симпозіуми, круглі столи за участю фахівців Національного банку, економістів-практиків, урядовців.

Зокрема, за роки існування філії було проведено круглі столи для викладачів і студентів на теми: «Розвиток іпотечного ринку», «Сучасний стан готівково-грошового обігу в Україні», «Система валютного регулювання та контролю в Україні», «Сучасні банківські інформаційні технології», «Роль і місце НБУ та банківської системи у зниженні тіньової економічної діяльності», «Проблеми законодавчого регулювання діяльності банківської си-

стеми України», «Підсумки політичної революції та соціально-економічний стан в країні», «Особливості пога-

шення простроченого податкового боргу України». Поза тим, Київська філія ЛБІ НБУ організовує курси та семінари, що допомагають навіть досвідченим фахівцям розібратися у різноманітності та багатогранності специфіки їхньої професії. Під егідою Київської філії періодично проводяться курси щодо організації роботи з перевезення цінностей та інкасації.

У тісному поєднанні науки та практики саме й полягає специфіка Київської філії, так само як і Львівського банківського інституту в цілому. Комплексне вивчення теоретичних основ і навичок ведення наукової роботи в інституті пов’язане з глибоким практичним навчанням. Тому молодого фахівця, який виходить зі стін

Львівського банківського інституту, не потрібно навчати додатково, він одразу починає працювати. По-перше, це дуже позитивно сприймається банкірами, по-друге, є дуже корисним для самих випускників, оскільки значно скорочується час на здобуття певних результатів, на просування кар’єрними сходами. Київська філія ЛБІ НБУ співпрацює у м. Києві з 25 банками, які не тільки направляють своїх фахівців на навчання, а й охоче беруть на практику студентів. До речі, багато хто з практикантів лишається на тому самому робочому місці, тому із працевлаштуванням випускників проблем немає.

Вивченню теоретичних дисциплін з практичного боку сприяє й те, що до викладання у філії активно залучаються фахівці-практики. Серед викладачів вузу — Міністр економіки України Арсеній Яценюк, провідні фахівці НБУ, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, комерційних банків, науково-дослідних інститутів. Штатні викладачі вузу постійно проходять стажування за кордоном. Наприклад, активно розвивається співпраця з навчальними та фінансовими закладами Польщі, Росії, Німеччини, навіть Японії.

З-за кордону педагоги привозять не тільки свіжі знання зі свого фаху, а й нові технології навчання.

«Впродовж останніх років, — розповідає проректор ЛБІ НБУ з наукової роботи Анжела Кузнєцова, — у нас активно розвиваються різні форми наукової співпраці. Наприклад, ЛБІ НБУ працює у складі науково-навчального комплексу «Економосвіта», куди входять академічні заклади та установи НАН України. Власне, така конгломерація науки й освітньої діяльності приносить дуже вагомі результати. Наші працівники спільно з відомими науковцями не тільки в Україні, але й у світі, готують навчальні підручники, посібники, видають монографії, що користуються надзвичайно великою популярністю. До того ж, елемент науковості у навчанні необхідний, щоб ми не просто готували спеціаліста з певним набором знань, а ще й вчили підходити творчо, інноваційно до своєї професії».

Львівський банківський інститут нагороджений багатьма дипломами і грамотами Міністерства освіти і науки України. Відзначили його і на міжнародному рівні — як краще підприємство 2005 року.

Ректора інституту Тамару Смовженко запрошено стати дійсним членом міжнародного клубу ректорів в Оксфорді. Звичайно, за цим стоїть велика праця — як ректора, так і всього колективу. А формулою успіху можна вважати вдале поєднання теорії та практики. Адже науковою роботою тут займаються практики, а в банки йдуть працювати люди з науковим світоглядом. А це вже передумова успіху всієї банківської системи.

Підготувала Марія РУБАН

 

 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка