На главнуюВыпуски журнала → НСМЕП у цифрах та фактах

НСМЕП у цифрах та фактах

   Серед банків-емітентів у 2004 р. лідерами залишаються АБ «Експрес-банк» – понад 409 408 карток, АКБ «Імексбанк» – 276 644, ВАТ «Мегабанк» – 60 955. Порівняно з 2003 р. приріст емісії карток НСМЕП цими банками становить відповідно 66,6%; 68,4% та 188,3%.

   Протягом 2004 р. було емітовано 139 корпоративних карток НСМЕП, причому 99 з них належить АБ «Експрес-банк», 18 – АСУБ «Грант». Порівняно з 2003 р. кількість емітованих корпоративних карток збільшилась у 15 разів.

   Кількість особистих карток НСМЕП на кінець 2004 р. становила 812 177. Це на 68% більше, ніж торік. АБ «Експрес-банк» емітовано 409 309 карток, АКБ «Імексбанк» – 276 644, ВАТ «Мегабанк» – 60 947, ВАТ Банк «Демарк» – 34 748.

   У Національній системі масових електронних платежів на кінець 2004 р. працювало 1 356 платіжних терміналів, включаючи 277 торговельних та 1 079 банківських терміналів. Порівняно з 2003 р. приріст становив 46%. На 01.01.2005 функціонувало 268 банкоматів НСМЕП, що на 118 (78,6%) більше, ніж у 2003 р. Серед банків провідні позиції за кількістю платіжних терміналів як торговельних, так і банківських, посідають АКБ «Імексбанк» – 37,6% від загальної кількості (510 терміналів), АБ «Експрес-банк» – 36,4% (493), ВАТ «Мегабанк» – 8,1% (110), ВАТ Банк «Демарк» – 6,7% (91).

   У загальному обсязі банкоматів НСМЕП 66,4% належать АБ «Експрес-банк» (178 одиниць),  20,1% – АКБ  «Імексбанк»  (54),  8,6% – ВАТ «Мегабанк» (23). Загальний приріст банкоматів за 2004 р. становив 78,6%.

   Нині вже впроваджено платіжні картки НСМЕП у Центральному апараті НБУ, Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, Харківському, Одеському, Донецькому територіальних управліннях. Вони розпочали роботу в міжбанківському режимі. Триває робота із впровадження платіжних карток НСМЕП у інших територіальних управліннях.

   Доказом зростаючого завантаження системи є постійне збільшення кількості операцій за картками НСМЕП. За 2004 р. їх було здійснено 11 857 739 на загальну суму 5 275,8 млн грн; порівняно з 2003 р. приріст кількості операцій становив 189,09% (7 756 002 операції), приріст суми – 126% (2 941,5 млн грн) (див. табл.).

   Середня сума однієї операції зменшилась на 21,8% (порівняно з 2003 р.) і становила 444,9 грн при одночасному зростанні кількості операцій. За таких умов очевидним є зростання кількості операцій на малу суму з використанням карток НСМЕП. Все це свідчить про динамічність розвитку системи за рахунок зростання обсягів оборотів, кількості та масштабів операцій, введених терміналів НСМЕП тощо.

   Запровадження безготівкових розрахунків у сфері торгівлі та послуг є одним із основних стратегічних напрямів розвитку банківської системи України.

   Про необхідність подальшого розвитку НСМЕП в Україні йдеться у Програмі Уряду «Назустріч людям», ухваленій Верховною Радою України. В ній зазначається, що серед інших планів з підвищення надійності та ефективності банківської політики важливою є підтримка розвитку системи масових електронних платежів і реалізація карткових соціальних проектів.

   Серед найбільш перспективних напрямів розвитку НСМЕП – реалізація на основі технології НСМЕП проекту соціальних карток: здійснення виплат стипендій студентам, обслуговування коштів пенсійного фонду, адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення та інших виплат, передбачених за рахунок державного або місцевого бюджетів через уповноважені банки з використанням платіжних карток НСМЕП.

   Найближчим часом планується розробити та впровадити комплекс заходів, спрямованих на розширення еквайрингової термінальної мережі за рахунок залучення до еквайрингу комерційних небанківських структур та створення еквайрингових компаній; сприяти створенню спільно з Visa та MasterCard інфрастуктури еквайрингу на базі суміщеного пристрою з функціями реєстратора розрахункових операцій та платіжного терміналу.

   Отже, нині в Україні поряд з діючими системами електронних платежів та термінових переказів успішно функціонує платіжна система роздрібних платежів третього рівня, що дає можливість фізичним та юридичним особам проводити безготівкові розрахунки за допомогою смарт-карток у режимі як off-line, так і on-line, а також зберігати і накопичувати заощадження у банках на поточних та карткових рахунках.

   Матеріали підготовлені за сприяння Департаменту платіжних систем Національного банку України.

 

Роман КАПРАЛОВ

 

Період

Операції, здійснені із застосуванням платіжних карток НСМЕП (тис. грн)

Отримання готівки

Безготівкові платежі

Сума,
2003 рік
(тис. грн)

Сума,
2004 рік
(тис. грн)

Приріст
суми
(%)

Кількість
(одиниць)
2004 рік

Приріст
кількості
(%)

Сума,
2003 рік
(тис. грн)

Сума,
2004 рік
(тис. грн)

Приріст
суми
(%)

Кількість
(одиниць)
2004 рік

Приріст
кількост
(%)

за I квартал

352 726

847 652

140.31

2 209 432

418.11

2 706

7 362

172.06

22 698

493.88

за II квартал

497 534

1151 638

131.47

2 744 562

286.50

3 004

8 856

194.80

28 644

489.87

за III квартал

665 521

1369 314

105.75

3 083 525

170.42

4 491

8 024

78.62

36 621

392.42

за IV квартал

802 890

1874 625

133.48

3 693 188

106.08

5 408

8 292

53.33

39 069

134.09

За рік

2318 671

5243 229

126.13

11 730 707

188.30

15 609

32 534

108.42

127 032

287.23

 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка