На главнуюВыпуски журнала → Тимошенко Іван Іванович – Arte et humanitate, labore et scientia (Мистецтвом і людинолюбством, працею і знанням)

Тимошенко Іван Іванович – Arte et humanitate, labore et scientia (Мистецтвом і людинолюбством, працею і знанням)

Як підтвердив час, йому це цілком вдалося. Не маючи жодних інвестицій, родина Тимошенків за ці роки створила сучасний приватний вищий навчальний заклад із висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом, здатним забезпечити весь спектр освітніх видів і форм діяльності, з відповідною матеріально-технічною базою для навчання, відпочинку та проживання учнів і студентів. 

 

В університеті працює біля 200 докторів наук і 600 кандидатів наук, серед них відомі науковці, які з перших років існування університету якісно забезпечують навчальний процес – Міхайленко В.М., д.т.н., професор; Климко Г.Н., д.е.н., професор; Богиня Д.П., д.е.н., професор; Воротіна Л.І., д.е.н., професор; Луцій О.П., к.е.н., професор; Прокопенко Н.С., д.е.н., професор; Мельник В.М., д.е.н., професор; Щербак В.Г., д.е.н., професор та ін. Провідними науковцями забезпечується робота спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій, незмінним головою якої є доктор технічних наук, професор Міхайленко Вікто­р Мефодійович. Підготовка майбутніх науковців здійснюється з семи спеціальностей. Щорічно до участі у науковій роботі залучаються 2500 студентів. За період з 2006–2010 рр. студентами університету опубліковано 4816 статей та тез доповідей на наукових конференціях.

 

За 2006–2011 рр. видано 85 монографій, 201 підручник і навчальний посібник (в т. ч. 70 з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту), а також опубліковано 4632 наукові статті та тези доповідей; аспірантами та науково-педагогічними працівниками університету захищено 9 докторських та 71 кандидатська дисертації.

 

Ставши новатором в приватному секторі освітньої діяльності, Європейський університет на чолі з незмінним керівником, професором Іваном Івановичем Тимошенком не зупинився на досягнутому і розгорнув широку міжнародну діяльність. Університет співпрацює з 38 вищими навчальними закладами інших країн. Спільно з університетами Англії, Франції, Німеччини та Іспанії брав участь у розробці програми підготовки магістрів ділового адмі­ністрування та інформаційних технологій за грантом «Tempus/Tacis». При встановленні та розвитку міжнародних зв’язків обрані та запроваджені різні форми партнерських стосунків: обмін досвідом та інформацією, подання спільних проектів, проведення спільного навчання. Вже сьогодні навчальний процес здійснюється з урахуванням програм та методик Болонського процесу.

 

Зараз Європейський університет – це сучасний освітній центр, який займається формуванням високоосвічених професіоналів з економіки, менеджменту, права, інформаційних технологій і безпеки підприємств, які відрізняються творчим і самостійним мисленням. За 20 років університетом підготовлено близько 100 тис. фахівців.

 

У цьому році Європейський університет святкує 20-річчя. До цього дійсно знакового ювілею Іван Іванович Тимошенко підійшов із значними здобутками та великими планами на майбутнє: «Безперервний процес самовдосконалення, постійний пошук нового, впровадження передових досягнень науки у навчальний процес вищих навчальних закладів. Саме так у Європейському університеті ми розуміємо відповідно до вимог загальнодержавних та світових стандартів загальну концепцію якісного розвитку навчального закладу – своєрідний «перпетум мобіле». Наше завдання полягає в тому, щоб відповідати запитам сучасної молоді, які визначені потребами суспільства, в комплексному вирішенні проблеми якості освіти з урахуванням всіх факторів, що впливають на кінцевий результат».

 

pdf-версия

 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка