На главнуюНовости → УКБС: за однакові порушення не можуть застосовуватись різні санкції

УКБС: за однакові порушення не можуть застосовуватись різні санкції

16/04 2013

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» (УКБС) виступає за узгодження законодавчих норм для забезпечення однакового підходу при застосуванні до банків штрафних санкцій за порушення вимог нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд). Це забезпечить дотримання конституційного принципу рівності усіх перед законом та не призведе до зменшення капіталізації банківської системи і послаблення системи гарантування вкладів.

 

Зокрема, експерти УКБС пропонують розмежувати порушення за ступенями негативних наслідків їх вчинення, ризиків для вкладників, та встановлювати адекватні санкції до банків в залежності від показників суттєвості порушень. 

 

УКБС пояснює, що Рішенням Виконавчої дирекції Фонду від 23.07.2012 № 11 введено нові види адміністративно-господарських санкцій, що можуть застосовуватись до банків. Зокрема, за неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірних відомостей банком Фонду або порушення порядку ведення бази даних про вкладників, накладається штраф у розмірі від 0,05 до 0,1 відсотка від розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

 

УКБС зауважує, що вказане Рішення прийняте з посиланням на норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Одночасно, воно призводить до порушення конституційного принципу рівності усіх перед законом, оскільки передбачає різну відповідальність за одне й теж порушення для різних банків. Наприклад, враховуючи, що мінімальний та максимальний розмір статутного капіталу банків (за даними НБУ на 01.03.2013), коливається в межах 35 967 тис. грн. і 16 446 818 тис. грн., мінімальний розмір штрафів за одне й теж саме порушення для різних банків становитиме, відповідно, 14,4 тис. грн. та 6,6 млн. грн. (різниця у сотні разів!).

 

Також встановлені у Рішенні Фонду санкції не враховують суттєвості допущених порушень та не розмежовують їх за ступенем негативних наслідків і ризиків для вкладників. Зокрема, передбачено притягнення до відповідальності навіть тоді, коли банк своєчасно виконав свої зобов’язання перед Фондом, але допустив у звітності технічну помилку, яка не вплинула на повноту та своєчасність розрахунків зборів до Фонду.

 

Адже на сьогодні, навіть за незначні технічні порушення при веденні банком бази даних про вкладників (як то відсутність даних про назву району, в якому проживає вкладник, або помилка в його написанні), які не вплинули на повноту та своєчасність розрахунків зборів до Фонду, вже передбачено застосування до банків значних санкцій – штрафів у розмірі від 0,04 до 0,1 % розміру статутного капіталу банку.

 

Вказані розміри санкцій є, на думку УКБС, зависокими, а їх застосування  послаблюватиме спроможність банківської системи забезпечувати стале економічне зростання та своєчасно виконувати зобов’язання перед вкладниками. А тому їх доцільно змінити, з урахуванням таких принципів юридичної відповідальності як розумність та справедливість. А також з урахуванням підходів щодо застосування штрафних санкцій, які використовуються іншими регуляторами ринку, зокрема, Національним банком України.

 

Так, у ст. 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність», визначений перелік штрафних санкцій, які можуть бути застосовані до банків у разі порушення банківського законодавства, серед яких є і штраф у розмірі до 1% від розміру статутного капіталу банку. При цьому, порядок та умови їх застосування, у т.ч. пороги суттєвості порушень, визначені в підзаконних нормативно-правових актах НБУ.

 

Наприклад, відповідно до нормативних актів НБУ (постанови від 17.08.2012 № 346, від 19.03.2003 № 124, від 08.02.2000 № 49), застосування до банків санкцій у вигляді штрафу передбачено лише у разі допущення суттєвих порушень: за неподання,  несвоєчасне подання або подання недостовірної статистичної звітності; перекручення звітних даних, які вплинули на величину економічних нормативів; допущення помилок у показниках звітності, які призвели до зміни розміру показника на 5 і більше відсотків, та не були виправлені у встановлені строки тощо. За інші порушення, які перебувають поза визначеним НБУ порогом суттєвості, застосовуються санкції у вигляді розпорядження на усунення порушення або певні регуляторні обмеження.

 

«Враховуючи проведення Фондом зваженої політики в питанні застосування до банків санкцій, УКБС вважає, що для забезпечення узгодженості та однозначності регуляторних вимог, їх чіткого розуміння усіма учасниками ринку, доцільно внести до нормативних актів Фонду норм щодо встановлення показників (порогів) суттєвості порушень, по аналогії з нормативно-правовими актами Національного банку України, - зазначає Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер. – Це забезпечить дотримання конституційного принципу рівності усіх перед законом в питанні застосування штрафних санкцій, дозволить усунути зайві  ризики зменшення прибутковості банківської системи та зберегти позитивну динаміку зростання на депозитних банківських рахунках коштів фізичних осіб, сума яких за даними НБУ на 01.03.2013, досягла 386,6 млрд. грн. (з початку року приріст у 5,7%)».

 

Джерело: УКБС 

 

 

--


---
График мероприятий

 


 -
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка