На главнуюВыпуски журнала → Університет № 1 для банкірів та фінансистів

Університет № 1 для банкірів та фінансистів

Кращим вищим навчальним закладом України з підготовки фахівців для фінансово­кредитної системи от уже котрий рік поспіль залишається Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ). Банкіри, економісти, амбітні молоді люди, члени конкурсного журі безапеляційно віддають пальму першості УБС НБУ, адже ця освітня установа чітко зайняла свою нішу на ринку освітніх послуг і має унікальні переваги.

 

Національний банк України передає найновіший професійний досвід студентам Університету банківської справи, інвестує в наукові дослідження, в активну співпрацю зі світом, у всебічний розвиток молоді та забезпечення сучас­ної матеріально­технічної бази.Університет має розгалужену мережу інститутів: у Львові, Харкові, Черкасах, Севастополі та Києві. У підрозділах Університету навчають за напрямами «фінанси і кредит», «облік і аудит», «економічна кібернетика», «економіка праці і управління персоналом», «міжнародна економі­ка», «правознавство», за спеціальнос­тями «банківська справа», «бізнес­адміністрування», «управління фінансово­економічною безпекою», тощо.

 


Студенти, які виходять зі стін УБС НБУ, добре знають і теорію, і практику. Саме для фінансових практик молоді в установі функціонує студентська кредитна спілка «Галичина», яка є членом Всеукраїнської асоціації кредитних спілок та АБЛ. У спілці вже 800 учасників, а її активи на сьогодні перевищують 2 млн 100 тис. грн.


 

Практику студенти проходять з першого курсу і до п’ятого. З цією метою діє унікальна дворівнева систе­ма – навчально­тренувальний банк, який відображає повний цикл руху грошей у банківській системі країни. Всі розрахунки відбуваються по­справжньому, відповідно до нормативних документів Нацбанку. Міжбанківські платежі, технологічні файли аналогічні до «платіжок» електронної системи платежів НБУ. Окрім цього, для навчальної практики студентів використовують програми бухгалтерського обліку 1С:Бухгалтерія 8.1 та 1С:Бухгалтерія 7.7.

 

Враховуючи сучасні вимоги ринку праці, частину дисциплін в УБС НБУ викладають англійською мовою. Також студенти проходять серти­фікацію з управління бізнесом – EBC*L. Окрім того, Університет надає унікальну можливість навчатися і в Україні, і за кордоном – і отримати подвійний диплом. Наразі співпраця існує з 5 зарубіжними вищими навчальними закладами, де вже пройшли навчання 22 студенти Університету. Студенти мають розширену географію вибору місця праці та додаткові переваги для роботодавців з банків з іноземним капі­талом в Україні.

 


Для тих, хто вже працює, Університет банківської справи пропонує дистанційну форму навчання. Фахівці освітнього закладу підготували 67 дистанційних курсів. Серія елект­ронних підручників на CD­R, роз­роблена у УБС НБУ, отримала нагороду престижного конкурсу – XVII Форуму видавців «Найкраща книга Форуму».

 


Науковий розвиток в Університеті забезпечують 33 кафедри, аспірантура та докторантура, три науково­дослідні лабораторії, наукова бібліотека. Науково­педагогічні працівники, студенти, аспіранти і докторанти традиційно є переможцями міжнародних і всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Нещодавно серія з 15-­ти монографій видавництва Університету банківської справи НБУ одержала перемогу в номінації Малого журі ювілейного, ХХ Фо­руму видавців.

 

У галузі бізнес-­адміністрування успішно реалізовані магістерські програми МВА – наприклад, фінансово­облікова аналітика в управлінні банківською безпекою, де студенти можуть стажуватися в інституті фінансових директорів у Лондоні.

 


Теорія і практика, отримані в Університеті банківської справи, дають випускникам змогу працювати в будь­якій фінансовій установі, насамперед – у департаментах НБУ.

 

У перший рік знаходять роботу за фахом 90 відсотків випускників.

 

Віталій РОМАНЧУКЕВИЧ, випускник УБС НБУ, к. е. н., заступник начальника управління аналізу та прогнозування грошово­кредитного ринку Генерального департаменту грошово­кредитної політики НБУ:

«Які б посади я не займав, де б не виступав або їздив в Україні чи за кордоном, я завжди гордо називаю себе випускником УБС НБУ. У моїй інтерпретації це звучить так, наче закінчив Гарвард. Низько вклоняюся всім викладачам за ті знання, які дали мені хліб у руки.

І головне: навчаючись тут, я вчас­но зрозумів, що немає головних чи другорядних дисциплін – усі вони в комплексі всебічно розвивають особистість, створюючи бренд “студент УБС НБУ”».

 

Богдан ЛУКАСЕВИЧ, головний бухгалтер, директор департаменту бухгалтерського обліку НБУ:

«І умови, і рівень викладання в УБС НБУ вищі, ніж в інших навчальних закладах, що не спеціалізуються в напрямі підготовки фахівців для фінансово­кредитної системи. Національний банк завжди чекає від студентів Університету відповідного високого рівня знань і шукає таких студентів, які б могли піднімати на вищий рівень сам Нацбанк».

 

Марина КУРИЛЕЦЬ, випускниця УБС НБУ, заступник голови правління ПАТ «Міжнародний ін­вестиційний банк», голова Асоціації випускників УБС НБУ:

«Багато наших випускників працюють у банківській системі головами банків, очолюють департаменти. Цей виш – кузня кадрів. Сьогодні багато вищих закладів освіти готують банківські кадри, але мені здається, що справжній фах можна отримати тільки тут. Тому що в УБС НБУ навчання пов’язане з життям».

 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка