На главнуюВыпуски журнала → Від бажання до знань

Від бажання до знань

Основні етапи розвитку Львівського банківського інституту НБУ (1940–2004 рр.)

 

10 травня 1940 р. – на базі економічної школи для жінок імені Королеви Ядвіги створено Львівський обліково-економічний технікум. Першим директором технікуму став М.С. Солинцев, який 1941 року пішов на фронт політкерівником.

Листопад 1944 р. – після визволення міста Львова технікум відновив свою роботу, отримавши назву Львівський обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР. Директорами його в різні роки були: В.А. Козлов, П.С. Пікулін, Б.І. Сокулін.

Липень 1949 р. – обліково-кредитний технікум був об’єд наний із Львівським фінансово-економічним технікумом Міністерства фінансів УРСР і отримав назву фінансово-кредитний  технікум Міністерства фінансів Української РСР.

1954 р. – навчальний заклад став називатися Львівським обліково-кредитним технікумом Держбанку СРСР.

1989 р. – технікум очолила Т.С. Смовженко (професор, доктор економічних наук, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, відмінник освіти України, лауреат премії ім. І. Огієнка).

12 грудня 1991 р. – навчальний заклад переходить у підпорядкування НБУ, змінюючи назву на Львівський технікум банківської справи.

1995 р. – стає банківським коледжем НБУ IІ рівня акредитації. Саме відтоді він виходить на все український рівень, зарекомендувавши себе як багатофункціональний навчальний заклад, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації банківських кадрів.

28 січня 2000 р. – коледж стає інститутом, вищим на вчальним закладом ІІІ рівня акредитації НБУ.

Квітень 2003 р. – підписано Угоду про створення науково-навчального комплексу «Економосвіта». До складу комплексу ввійшли: Інститут регіональних досліджень НАН України, Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Академія народного господарства (м. Тернопіль), Львівський банківський інститут Національного банку України.

2004 р. – за підсумками рейтингу і рішенням експертної комісії Асамблеї ділових кіл та Інституту соціального іміджмейкінгу в Україні ЛБІ отримав нагороду в номінації «Краще підприємство України» (у галузі освіти);

– ректор ЛБІ Т.С. Смовженко за розвиток вищої освіти України у фінансовій сфері була нагороджена орденом Лукі Пачьолі (у рамках конкурсу «Лідери. ТОР-100», Оксфорд, Великобританія);

– на виставці «Освіта України – 2004» ЛБІ НБУ представляв свої досягнення в модернізації національної системи освіти і за вагомий внесок у розбудову ринку освітніх послуг отримав диплом Міністерства освіти і науки України.

 

   Рейтинг, престиж, імідж  не з’являються самі собою. Це – результат багаторічної роботи. Львівський банківський інститут Національного банку України (ЛБІ НБУ) кожну рейтингову сходинку своїх звершень підкріплює реальними фактами. Дбайливо зберігаючи наукову спадщину та кращі традиції вищої освіти, тут активно підтримують новітні тенденції в розвитку сучасної вищої школи. В інституті діють три факультети: економічний, банківської справи, заочної освіти та перепідготовки, де здобувають фах за такими спеціальностями: банківська справа; облік і аудит; фінанси; економічна кібернетика. Понад 40 років у структурі інституту успішно функціонує Київська філія ЛБІ НБУ, створена на базі Київського навчально-консультаційного пункту Львівського банківського інституту.

   Науково-педагогічний колектив ЛБІ працює над тим, щоб готувати ефективного та конкурентоспроможного спеціаліста: економіста-аналітика, економіста-менеджера, здатного якісно й творчо виконувати свої функції, з критичним мисленням, реальним сприйняттям економічної дійсності.

   Для досягнення найкращих результатів у Львівському банківському інституті поєднують традиційні методи навчання та різноманітні інновації, інтерактивні методи з новими формами організації самостійної роботи студентів, однією з яких є дистанційне навчання.

   В інституті створили та успішно застосовують адаптивну систему дистанційного навчання, мережний мультимедійний навчально-тренувальний комплекс на базі реальних банківських інформаційних систем, систему електронної підтримки досліджень, оцінки та атестації викладачів тощо.  Кожен студент на лекціях та практичних заняттях забезпечується автоматизованим робочим місцем із доступом до Інтернету, до системи електронної підтримки навчального процесу ЛБІ, електронної бібліотеки інституту, електронних тренажерів на базі лабораторій мережної Академії CISCO, інформаційних систем управління банком, корпорацією SAP/R3, САБО «Скарб», САБО «БАРС «Міленіум» та інших. Отже, студенти здобувають не лише теоретичні знання, а й набувають практичних навичок майбутньої професії. Такий інтегрований підхід до підготовки фахівців дає змогу випускникам успішно працювати як у сфері інформатизації, так і у фінансово-кредитній.

   Про престиж навчального закладу свідчить постійний попит на його випускників. Як же потрібно працювати, щоб підготувати хороших фахівців? Відповідь на це запитання дає співпраця між навчальним закладом та роботодавцями, що з кожним роком стає все тіснішою і приносить вагомі результати. Широкоаспектного й конструктивного характеру набула, зокрема, співпраця між інститутом та АППБ «Аваль». Ідеться про проект «Аваль-Шанс», суть якого полягає у спільній підготовці випускників інституту, адаптованих до роботи в банку. Упродовж навчання студенти ознайомлюються з роботою банківської установи, слухають лекції банкірів, освоюють технології банківського обслуговування, запроваджені в банку «Аваль». Кращих студентів передвипускного та випускного курсів, котрі мають бажання пов’язати своє професійне майбуття з «Авалем», скеровують туди для проходження практики, підготовки курсових і дипломних робіт. Багато з них стажуються й працюють у банку під час канікул. Таким чином, на час завершення навчання в інституті студенти уже впевнено почуваються в колективі банку, опановують технології обслуговування клієнтів та програмне забезпечення.

 

У травні 2005 р. Львівському банківському інституту НБУ виповнюється шістдесят п’ять

 

   За два роки реалізації програми «Аваль-Шанс» тільки Львівською обласною дирекцією банку «Аваль» прийнято на роботу 34 випускників банківського інституту. У 2002–2003рр. пройшли стажування та стали повноправними членами трудового колективу 24 випускники інституту, у 2003–2004 рр. – 10 вихованців, ще п’ятеро осіб буде прийнято поточного року. Нині у дирекції «Авалю» працюють 88 випускників інституту, що становить 11,5% усього колективу.

   Розширив межі партнерської співпраці договір, яким передбачено розробку інтерактивних курсів (модулів) для підвищення кваліфікації працівників АППБ «Аваль». Цей проект сприятиме розширенню функціональних можливостей системи дистанційного навчання згідно з вимогами корпоративної системи розвитку персоналу АППБ «Аваль», що дасть змогу підвищити якість професійного навчання та оперативність під час оцінювання працівників банку. Така ж співпраця розпочата з АКБ «Укрсоцбанк», Львівським обласним управлінням «Державний Ощадний банк України»,  АТ «Кредит Банк (Україна)».

   Важливим напрямом діяльності у сфері освіти є міжнародне співробітництво, покликане забезпечити інтеграцію національної освіти в міжнародний освітянський простір. З кожним роком спектр міжнародної співпраці ЛБІ НБУ розширюється, відкриваючи нові можливості та перспективи як перед науково-педагогічними працівниками, так і перед студентами й аспірантами. Сьогодні ЛБІ вже співпрацює з навчальними закладами Польщі, Німеччини, Великобританії, Росії, Італії, Чехії, Словаччини, США та Японії.

   Із 1996 р. в інституті успішно функціонує і власна видавнича справа. Значну увагу в інституті приділяють фізичному вихованню, адже без ньогоне можна уявити інтенсивну розумову діяльність людини, оскільки у процесі спортивних занять не тільки зміцнюється здоров’я й удосконалюються фізичні якості, а й розкриваються індивідуальні здібності та можливості. Львівський банківський інститут цього року вперше взяв участь у VIII Всеукраїнському студентському спортивному фестивалі, що проходив у Львові. Відрадно, що збірна команда ЛБІ з міні-футболу стала чемпіоном змагань.

   Життя в інституті – цікаве й багатогранне. Окрім основного завдання – здобути добрі знання, його вихованці беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях, пізнавальних мандрівках; бережуть та примножують славні традиції альма-матер, які творили десятки поколінь студентів та викладачів. Саме завдяки випускникам, котрі стали визнаними в Україні та за її межами банкірами, фінансистами, вченими, відомими громадськими діячами, інститут став одним із лідерів на ринку освітніх послуг, осередком виховання високоосвіченої інтелігенції в країні.

 

Емілія ТУРИН

 

В структурі інституту є:

• Регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників банків і фахівців інших фінансово-кредитних установ та небанківських структур;

• постійно діюча аспірантура денної та заочної форм навчання зі спеціальностей «Фінанси, грошовий обіг і кредит» та «Облік і аудит», разово діюча аспірантура зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»;

• цільова аспірантура в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України зі спеціальностей «Підприємництво, менеджмент і маркетинг» та «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»;

• Київська філія ЛБІ НБУ, що включена до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

• Навчально-консультаційний центр у м. Ужгороді.

 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка