На главнуюВыпуски журнала → Волинь банкова: підсумки 2004 року, специфіка та перспективи

Волинь банкова: підсумки 2004 року, специфіка та перспективи

Банківська система регіону

   Hа території Волинської області станом на 01.01.2005 здійснюють банківські операції 2 банки-юридичні особи та 22 філії банків. Установи банків області мають розширену мережу безбалансових відділень – клієнтів та населення обслуговують 298 відділень банків; на території області встановлено 121 банкомат. Лише протягом 2004 р. на Волині було відкрито 20 банківських установ. Особливістю регіону є досить швидке зростання обсягів кредитування економіки.

   Станом на 01.01.2005 область посіла за обсягами наданих кредитів 14 місце серед областей України, за наданими кредитами на душу населення – 11 місце, за темпом росту кредитування, зокрема, в нацвалюті – 11 місце. За два місяці 2005 р. обсяг наданих кредитів перевищив 1 млрд грн. Для забезпечення потреб економіки банки використовують не лише акумульовані в області ресурси, а й залучають їх з інших регіонів шляхом міжбанківського та міжфілійного кредитування. У середньому по області обсяг строкових залучених коштів населення на 01.01.2005 був на рівні 50,2% від розміру кредитного портфеля банків. Банки повністю розміщують мобілізовані в регіоні кошти в доходні активи та потребують коштів з інших регіонів. Загалом на 01.01.2005 таких ресурсів залучено на суму понад 200 млн грн, що на 70 млн грн більше, ніж на початку 2004 року.

    Основними галузями кредитування є: оптова і роздрібна торгівля –53% усього кредитування суб’єктів господарської діяльності та обробна промисловість – 25%. Серед підприємств обробної промисловості кредити переважно спрямовані в харчову (12%) й текстильну галузі (4%), а також в оброблення деревини та виробництво меблів (4%). Кредитні вкладення в сільське господарство становлять 9% усіх кредитних вкладень в економіку області. По 3% відповідно в загальному обсязі кредитування припадає на транспорт та будівництво. Решту банківських кредитів виділено підприємствам, що спеціалізуються на наданні послуг.

   Протягом 2004 р. банківськими установами області надано пільгових кредитів підприємствам АПК на загальну суму 79,8 млн грн, в тому числі: короткострокових – 46,6 млн грн, довгострокових – 33,3 млн грн. На 01.02.2005 обсяг діючих пільгових довгострокових кредитів становив 31 млн грн.

   У промисловості Волині зберігається стале зростання виробництва. За 2004 р. приріст обсягів промислової продукції на підприємствах, що обстежуються щомісячно, становив 22,5% (в Україні – 12,5%). За темпами росту виробництва промислової продукції у 2004 р. область посіла 5 місце в країні.

   Економічний потенціал промисловості області формує, в основному, обробна промисловість, зокрема харчова галузь і машинобудування. Порівнюючи обсяги кредитування з обсягами валового виробництва промисловості, сільського господарства, обороту торгівлі і транспорту та виконаних робіт будівництва в області, спостерігаємо найнижче співвідношення наданих кредитів до обсягів виробництва у сільському господарстві; в промисловості, транспорті та будівництві воно вдвічі вище, проте залишається досить незначним. Головним чином банками області кредитується оптова торгівля та посередництво у торгівлі. Отже, незважаючи на стабільне зростання промислового виробництва в області (на 122,5% порівняно з 2003 р.) та збільшення сільськогосподарського виробництва у 2004 р. на 110,2%, банківські установи, як і раніше, вважають більш привабливими для вкладання кредитних ресурсів торговельні підприємства зі швидшим оборотом коштів. Треба зазначити, що ситуація з галузевими напрямами кредитування на Волині відображає тенденції, характерні для держави в цілому. Нині важливим завданням як банківської системи, так і підприємств виробничих галузей є пошук шляхів притоку кредитних ресурсів банківської системи безпосередньо для підтримки виробників промислової та сільськогосподарської продукції. Для Волині, наприклад, особливо актуальним є кредитування галузей харчової, текстильної промисловості, тваринництва, зокрема, птахівництва, а також відродження цілих напрямів сільськогосподарського виробництва, наприклад, льонарства. Постійно зростає кредитування населення та фізичних осіб-підприємців, що разом становить понад 20% усіх наданих банками кредитів. У структурі обороту роздрібної торгівлі в області на організовані та неформальні ринки припадає понад чверті загального обсягу.

   Позитивним є те, що більшість операцій банків з надання кредитів та залучення вкладів  здійснюються в національній валюті та на довгостроковій основі.

 

 Банківський нагляд

   Новим у роботі банківського нагляду є зосередження  уваги на визначенні ступеня ризиковості банківської діяльності. З метою здійснення банківського нагляду НБУ виділив дев’ять категорій ризику, а саме: кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, операційно-технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ризик та стратегічний ризик.

   У зв’язку з новими вимогами банкам необхідно створити комплексну систему ризик-менеджменту, що забезпечувала б надійний процес виявлення, оцінки, контролю та моніторингу усіх видів ризику на всіх рівнях організації, в тому числі з урахуванням взаємозв’язку між різними категоріями ризиків, а також вирішувала питання конфлікту завдань між необхідністю отримання доходу та мінімізацією ризиків. Під час розроблення й запровадження комплексної системи управління ризиками спостережним радам і правлінням банків, зокрема, необхідно:

– забезпечити прийняття ризиків відповідно до очікувань акціонерів (власників) банку, стратегічного плану банку та нормативних вимог;

– здійснювати аналіз ризиків з урахуванням можливості виникнення екстремальних обставин, на основі яких банк має визначати відповідні надзвичайні заходи;

– чітко сформулювати політику банку щодо контролю ризиків і ведення справ у відповідності з критеріями надійності банківських операцій;

– забезпечувати систематичне здійснення аналізу ризиків з метою ідентифікації, контролю, моніторингу й оцінки величини усіх ризиків;

– створити незалежну службу з управління ризиками, що повинна мати відповідні повноваження, ресурси, досвід і корпоративний статус;

– створити службу внутрішнього аудиту, незалежну від операційних підрозділів банку і відокремлену від заходів поточного внутрішнього контролю; обсяг діяльності служби внутрішнього аудиту має охоплювати всі види діяльності та всі підрозділи банку.

   Банк має забезпечити систематичне здійснення аналізу ризиків, спрямованого на їх виявлення та оцінку їх величини. Метою аналізу має бути розуміння суті ризиків, на які наражається банк, та визначення, чи узгоджуються вони з його завданнями, стратегією й політикою. Тому такий аналіз повинен здійснюватись постійно як на рівні установи в цілому, так і на рівні окремих підрозділів. Весь цей комплекс робіт банки повинні завершити до 01.01.2006. Саме з 2006 р. НБУ почне застосовувати заходи впливу за результатами моніторингу банківських ризиків.

 

Напрями поліпшення роботи банківського сектора економіки області

   Банківська система Волині, як і в цілому України, працює в межах «Основних засад грошово-кредитної політики на 2005 рік»,  визначених Національним банком України. Згідно з ними необхідно забезпечити посилення надійності, підвищення якості банківського менеджменту та зниження рівня витрат, створення умов для зниження процентних ставок і зміцнення довіри до банків.

   У цьому зв’язку нагальними проблемами, що стоять перед банківським сектором області, є:

– покращення якості кредитних портфелів банківських установ та забезпечення належного формування страхових резервів під кредитні ризики;

– підвищення ефективності управління активами та пасивами, складання платіжних календарів, розроблення механізмів забезпечення ліквідності в кризових ситуаціях;

– оптимізація загальних адміністративних витрат, недопущення зростання витрат більшими темпами, ніж доходів;

– підвищення ефективності процентної політики.

   Високі відсоткові ставки за депозитами зумовлюють подорожчання вартості кредитів, причому, як правило, такі банки мають досить низький відсотковий спред. Отже, боротьба за вкладника може обернутися втратою «привабливого» клієнта-позичальника.

   Управління НБУ тісно співпрацює з банківськими установами області, проводить координаційні та інформативні наради з керівниками банківських установ залежно від ситуації на фінансовому ринку. Управління також підтримує постійний діалог з органами влади з питань банківської діяльності, з управлінням економіки облдержадміністрації, з управлінням статистики, бере активну участь у вирішенні проблем, що стосуються банківського сектора економіки, а також сприяє виконанню регіональних програм економічного і соціального розвитку області, розвитку внутрішнього ринку, малого підприємництва, детінізації економіки, бере участь у прийнятті рішень щодо надання пільгового кредитування підприємствам АПК. Формат співпраці визначається поточними потребами та проблемами і постійно розширюється й поглиблюється.

 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
G
M
T
Звуковая функция ограничена 200 символами
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: (067) 501-01-66 (050) 523-56-46
e-mail:
bank@banksinfo.kiev.ua
Сайты:
www.DC.banksinfo.kiev.ua
http://digital-world.banksinfo.kiev.ua
Официальный сайт:
www.banksinfo.kiev.ua
Страница Facebook:
www.facebook.com/bankir.magazine
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/club-bankir
Юридическая поддержка